DELA

Inga vanvårdade nötdjur på Åland

Inget fall av vanvård upptäcktes när 24 åländska nötköttsgårdar som har över 30 djurenheter inspekterades av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Inga fall av akuta förbättraingar i djurens närmiljö konstaterades heller.
Vid inspektionen, som gjordes på det här sättet för första gången, kontrollerades vatten och foder, djurstallarnas skick, utegångsdjurens förhållanden samt omvårdnaden av småkalvar. Den vanligaste bristen var otillräcklig tillgång till vatten, med för få koppar per djur.
– Enligt djurskyddsförordningen ska det finnas en vattenkopp per tio djur i lösdrift. På flera gårdar med både nya och äldre stallar är antalet koppar för litet, skriver ÅMHM i ett pressutskick.
En del brister fanns också i hanteringen av gödsel. Man fann både läckande gödselstäder och någon oanmäld användning av gödselstukor. Vidare fanns brister i förvaringen av traktorbränsle. (mt)