DELA

Inga svar på asfaltprover

Inga svar har ännu kommit om de asfaltprover som polisen tog i slutet av fjolåret efter att olaglig dumpning av asfaltmassor från Ålandsvägen på ett markområde i Jomala polisanmälts som ett misstänkt miljöbrott.

Före polisanmälan tog Mariehamns stad prover på asfaltmassorna och analysen visade att ett av de tre proven innehöll så hög PAH-halt att det klassas som farligt avfall. Halten översteg tusen PAH (polyaromatiska kolväten). Om halten hade hållit sig mellan 70 och 1 000 tusen PAH hade asfalten klassats som tjärasfalt som måste föras bort för destruktion. Under 70 PAH klassas asfalten som ren returasfalt som får återanvändas.

– Jag pratade med polisen senast i onsdags om proverna. Men ingen kan säga när analysen är klar, uppger Linda Siltala, inspektör på ÅMHM. (ao)