DELA

Inga studiesedlar för Medis än

Medis anhåller om att landskapsregeringen beviljar medel för så kallade studiesedlar i nästa års budget. Studiesedlar ska ge möjlighet att delta i en eller flera kurser i den fria bildningen. Vuxenutbildningsnämnden vid Medis föreslår att som målgrupp kan man ha invandrare, arbetslösa och/eller lågutbildade.
Vid enskild föredragning konstaterade utbildnings- och kulturminister Britt Lundberg (C) att landskapsregeringen avser beakta finansieringen av kurser i svenska för inflyttade i landskapsbudgeten 2011. Man ska också diskutera med Mariehamn stad om en lösning på behovet av kurser i svenska fattar därför inte beslut om studiesedlar i detta skede. (ns)