DELA

Inga Saltvikspengar till Agenda 21

SALTVIK. Kommunstyrelsen beviljar inget bidrag till Agenda 21 för 2014.
Kommunernas andel är 1 euro per kommuninvånare, och Agenda 21 hade begärt besked om nästa års finansiering. I budgeten för i år hade Saltvik inte reserverat några pengar för ändamålet.
Vid senaste kommunstyrelsemöte blev det omröstning som slutade 3-2 för att inte ge bidrag. Majoriteten bestod av Jörgen Lindblom, Rosa Salmén och Runar Karlsson. Det förlorande förslaget stöddes av Silvana Fagerholm-Sjöblom och Dan Nyholm. (ms)