DELA

Inga pengar till köp av flishugg

Åkeri Söderström Karlsson ab i Lumparland får avslag på sin anhållan om ERUF-bidrag för inköp av flishugg. Bolaget hade sökt 96.000 euro för investeringen.
Investeringsbidrag till näringslivet beviljas nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det privata näringslivet ökar. Landskapsregeringen skriver:
”Med materiella tillgångar avses tillgångar i form av mark, byggnader och inventarier. Inventarierna ska vara fasta. Den flishugg som investeringsstöd söks för är mobil.”
Enligt villkoren i allmänna kriterier för företagsstöd beviljas heller inte stöd till entreprenadmaskiner, lastbilar, båtar, bilar eller truckar. (ak)