DELA

Inga pengar för Mise-info

Ålands miljöservice, Mise, har anhållit om landskapsbidrag, så kallat samarbetsunderstöd, för att informera om Renhållningsplan 2014–2024.

– Det huvudsakliga syftet för kommunikationsstrategin är en förbättring av Mises anseende med syfte att skapa en förtroendebuffert inför kommande åtgärder inom Renhållningsplan som kan uppfattas som negativa av enskilda, sägs i beslutet där landskapsregeringen avslår anhållan.

Projektet uppfyller inte kriterierna för samarbetsunderstöd, sägs det vidare.

Beslutet fattades av vice lantrådet Roger Nordlund vid enskild föredragning. (ms)