DELA

Inga pengar för antispelkampanj

Föreningen Folkhälsan på Åland får avslag på sin anhållan om 17 995 euro för en informationskampanj rörande problematiskt datorspelande.
Satsningen är ett samarbete mellan Folkhälsan, Rädda Barnen, PAF, Röda Korset och fältarna och inkluderar både föreläsningar under hösten och skräddarsydd teater.
Landskapsregeringen konstaterar att ämnet är angeläget men att pengar saknas. Regeringen hänvisar föreningarna att göra omprioriteringar inom ramen för redan beviljade projekt eller söka PAF-medel i oktober. (tt-s)