DELA

Inga naturreservat på danaarvsskiften

JOMALA. Kommunstyrelsen går emot landskapsregeringens önskemål om att kommunen inrättar naturreservat på två av de skiften man fått som danaarv efter gottbybon Olof Bergman.
Maria Jonsson (S) föreslog att reservaten skulle förverkligas men hon fick inte något understöd av de andra i kommunstyrelsen.
Styrelsen beslöt att kvarlåtenskapen efter Bergman reserveras för kommande behov av utbyggnad inom äldreomsorgen, barnomsorgen eller skolväsendet och för kulturella aktiviteter för de äldre i Jomala. Jonsson har reserverat sig mot beslutet. (tt-s)