DELA

Inga koloradobaggar hittade på Åland

Under den gångna sommaren har koloradoskalbaggen påträffats ovanligt många gånger i Finland. Koloradoskalbaggen är fruktad som skadedjur på framför allt potatis.
På Åland har ännu inga koloradoskalbaggar observerats under sommaren. De kraftiga syd- och sydostvindarna antas ha fört baggarna till sydvästra Finland, och det finns risk för att samma vindar kan ha fört insekterna till Åland.
Landskapsregeringens växtinspektion uppmana alla som odlar potatis att inspektera sina plantor. Eventuell förekomst av koloradoskalbagge ska rapporteras till inspektionen som har telefonnummer 25 293. (eh)