DELA

Inga klara svar om fiskodlingar

I dag finns inga ekonomiskt hållbara möjligheter att utvidga fiskodlingar utan att öka utsläppen. Samtidigt vill den nya landskapsregeringen ge fiskodlare möjligheten att expandera.

Ska förslaget till en ny vattenlag förändras för att möjliggöra utökade fiskodlingar, frågade Nina Fellman (S) på lagtingets frågestund på fredagen. Frågan riktades till miljöministern Alfons Röblom (HI).

– Vi undersöker möjligheten till kompensationsåtgärder och vi för en dialog med näringen, svarade han.

– Vi vill att det ska ske en utveckling – inte en förstoring av utsläppen – som kan hjälpa dem att finnas kvar och utvecklas utan att utsläppen ökar.

En vacker tanke, men hur ska det gå till i praktiken, undrade Nina Fellman.

Alfons Röblom hoppas att det kommande utvecklingscentret vid Högskolan på Åland ska vara till hjälp för att minska utsläppen.

– Står allting stilla så sker ingen utveckling. I så fall måste vi bestämma oss för en avveckling och det vill vi inte. (pd)