DELA

Inga fler gratisbegravningar

Idag beslutade Kyrkomötet i Åbo att begravningsavgiften hädanefter bör motsvara de verkliga kostnader som begravningen medför. Församlingarna får alltså inte längre bevilja gravplatser utan att ta betalt för dem.
Priset på en gravplats kan variera mycket i landet. Vissa orter har erbjudit gratis gravplatser medan andra haft avgifter på hundratals euro.
Kyrkoskatten används ofta för att bekosta de billigaste gravplatserna, också till de som inte tillhör kyrkan. Lagändringen syftar till att jämna ut dessa skillnader i avgifter som församlingarna tar ut.
(ak)