DELA

Inga fler FPA-kort med foto

Från och med den 13 oktober slutar FPA bevilja nya fotoförsedda FPA-kort.
Alla kort som har utfärdats före detta datum kan dock användas precis som förut.
Sista ansökningsdagen för ett fotoförsett FPA-kort är i dag fredag. De som har fotoförsedda FPA-kort kan även få dem förnyade ännu under de närmaste fem åren, till exempel om namnet eller sjukförsäkringsuppgifterna ändras. Från och med år 2014 kan man inte förnya korten längre, men de som har sådana kort kan fortsätta att använda dem också senare.
I och med den här förändringen kommer alla 65 år fyllda pensionstagare, som endast har pension från FPA, att få ett kort som tillsammans med legitimation berättigar till samma pensionärsrabatter som det fotoförsedda FPA-kortet. I vissa fall kan FPA även bevilja ett sådant kort till pensionstagare som förutom FPA-pension får annan pension eller motsvarande ersättningar.
Ett alternativ till det fotoförsedda FPA-kortet är ett identitetsbevis som förses med sjukförsäkringsuppgifter. Ett sådant ID-kort kostar 40 euro och beviljas av polisen. (ml)