DELA

Inga felaktigheter vid dagisflytt

Föräldrar till barn på ett daghem i Mariehamn har klagat hos ÅMHM på att daghemmets gård är för liten och kan vara farlig för mindre barn, samt att staden bemött dem på ett kyligt sätt när de framförde sina åsikter.

Barnen flyttade till daghemmet i vintras efter att man upptäckt mikrober i inomhusluften på det tidigare daghemmet. ÅMHM har inspekterat daghemsgården och kommit fram till att den uppfyller barnomsorgslagens paragraf 11 som gäller lekmöjligheter, och att planer finns på ytterligare lekredskap.

Vad gäller bemötandet skriver ÅMHM att ord står mot ord, och att klagomålet inte innehåller några exempel på kyligt bemötande. ÅMHM konstaterar därmed att det inte har framkommit några felaktigheter i socialförvaltningens handläggning av ärendet. (ss)