DELA
Foto: Elis Annersten<07_Bildrubrik>VÄG TLL GLÄDJE OCH KUNSKAP Kanske den nya, uppkopplade människan blir smartare och gladare.

Inga extrapengar för läsplattor

Det blev nej från landskapsregeringen när Ålands gymnasium styrelse anhöll om ett extra anslag på 32 000 euro för att genomföra kravet på att alla studerande vid Ålands lyceum ska ha tillgång till egen digital läsutrustning, en läsplatta, från höstterminen 2015.

Motiveringen är att landskapsregeringen inte har reserverat pengar i sin budget för ändamålet och att det finns pengar som kan användas internt inom Ålands gymnasium, eftersom bokslutet för år 2014 visar på ett överskott på drygt 1,5 miljoner euro. (ns)