DELA

Inga dröjsmål för kollektivavtal på svenska

Landskapsregeringen är positiv till förslaget att allmänt bindande kollektivavtal på båda inhemska språk lagfästs, skriver man i ett utlåtande som riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har begärt.
Men landskapsregeringen accepterar inte att inte avtalet publiceras på båda språken samtidigt. Det som står i lagförslaget innebär i praktiken att kollektivavtalet först publiceras på finska och efter någon månad på svenska.
Enligt lagförslaget ska kollektivavtalet publiceras genast när det fått allmänt bindande verkan. Därefter sker översättningen till det andra nationalspråket utan dröjsmål och med köpta tjänster står det i förslaget. I förslaget står också att avtalsparterna ska godkänna översättningen och man avsätter en tid på cirka två månader för detta, vilket landskapsregeringen alltså tycker är för lång tid.
Dessutom motsätter landskapsregeringen sig att endast originalversionen, det vill säga högst antagligen den finska versionen, kan användas som rättskälla.
Landskapsregeringen förutsätter också att man avsätter medel i budgeten för översättningar. (ns)