DELA

Inga biljetter kvar till körkonsert

Nordens institut på Åland (NIPÅ) firar sin 35-årsdag med en konsert med den finländska kören Musta Lammas på Alandica den 29 mars.

Men fribiljetterna som allmänheten kunnat hämta på Alandica är slut.

Runt hundra platser har vikts för inbjudna gäster och om någon av dem inte tackar ja blir de biljetterna tillängliga för allmänheten. Mer information om det får man på NIPÅs Facebooksida. (pd)