DELA

Inga besked om jobb för unga

Praktikantplatser räcker inte för att råda bot på ungdomsarbetslösheten.
Näringsministern Torbjörn Eliasson (C) försökte, men kunde inte i lagtinget ge besked som oppositionen nöjde sig med i går. Obundna Mika Nordberg och Danne Sundman hade lämnat in motioner om ungdomsarbetslösheten respektive sommarjobb.
Eliassons svar till Nordberg var att AMS, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, samarbetar med köpmannaföreningen och stöder arbetsgivare som anställer ungdomar med 23,65 euro per dag. Avtalen ingås på sex månader och kan förlängas.
Mika Nordberg ville se en konkret handlingsplan för ungjobb. Barbro Sundback (S) var inne på samma linje och föreslog en satsning på inom den tredje sektorn – frivilligorganisationer som varken är privata eller lyder under landskapet.
Eliasson konstaterade att det är mycket svårt för i synnerhet yngre ungdomar att få sommarjobb. Men han är mitt uppe i en budgetberedning och kan inte presentera några nya åtgärder för ungdomsjobb just nu. (pd)