DELA

Inga åtgärder mot hamnbolag

I början av juli klagade grannar till kajbygget i Mariehamns Västerhamn på att pålning utfördes i vattnet i strid med miljötillståndet. Enligt tillståndet får vattenverksamhet ske endast under tiden 1 september–30 april och inte under sommaren.

ÅMHM har underrättat Mariehamns Hamn ab och begärt en skriftlig förklaring. I förklaringen skriver bolaget att tillståndsvillkoret är oskäligt och att miljötillstånd har gets för vattenarbete sommartid för andra vattenföretag i samma område.

ÅMHM har beslutat att inte vidta omedelbara åtgärder och konstaterar att den grumlande effekt som pålningen har på vattnet är försumbar med tanke på alla fartygsanlöp i hamnen och att bolaget sannolikt hade fått tillstånd för pålningen under sommaren om man hade ansökt om det innan tillstånd beviljades.

Hamnbolaget får ändå ingen uttrycklig rätt att påla under sommaren. (ao)