DELA

Inga åtgärder för Miseföreningen

Landskapsregeringen har behandlat två skrivelser av Miseföreningen där man anhåller om ändring av renhållningslagen, revidering av avfallsplanen och krav på att kommunerna ändrar avgifter. Man vill också att landskapsregeringen lägger ner Producentansvar Åland Ab och reviderar avfallsplanen.
Landskapsregeringen konstaterar att man har för avsikt att revidera renhållningslagen under innevarande mandatperiod. Ett förslag till avfallsplan har varit på remiss och ändrats efter inlämnade synpunkter. Avfallsplanen är ännu inte fastställd. Skivelserna antecknades till kännedom. (ns)