DELA

Inga ändringar för restauranger

Restauranger och kaféer ska fortsättningsvis vidta åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. En redogörelse över åtgärderna ska finnas tillgänglig för kunderna.