DELA

Inga alger på Åland

Observationerna av blågröna alger har minskat i insjöarna medan situationen i sjödistrikten är oförändrad, det framgår av den senaste riksomfattande algöversikten.
Den lokala algkartan över Åland visar att alla provtagningsplatser i landskapet är algfria.
Enligt rapporten är algsituationen ”normal” i insjöarna på grund av det regniga, blåsiga och svala vädret .
Havsvattnet däremot är uppblandat med stora mängder blågröna alger i nästan hela Finska viken, Skärgårdshavet och havsområdet söder om Åland. I de inre delarna av Skärgårdshavet observerades ytbälten i början av veckan. Algmängderna har ökat märkbart i östra Finska viken. I Bottniska viken finns det inga betydande mängder blågröna alger.
Ytvattnets temperatur ute på öppet hav i Finska viken och i Ålands hav ligger kring 14 grader och vid rikskusten kring 17 grader. Vid Bottniska vikens kust ligger temperaturen kring 15 grader och vid Bottenvikens kust kring 10 grader.
Små algförekomster förhindrar i allmänhet inte simning. Däremot är det skäl att undvika att använda vattnet som bastuvatten.
Algrapporten tas fram i samarbete mellan Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet, regionala miljöcentraler och Ålands landskapsregering.(ab)