DELA

Infotillfälle om varg

Hur kan man skydda sina betesdjur för rovdjur och vad kan landskapet ersätta om ett djur far illa i samband med en rovdjursattack?

Inför det kommande betessläppet ordnar Ålands fåravelsförening på måndag klockan 19 i landskapsregeringens auditorium ett informationstillfälle om rovdjur där jaktförvaltare Robin Juslin svarar på frågor. (jo)