DELA

Infomöte om krishantering

– På Åland finns en unik erfarenhet av regional lagstiftning och förvaltning men få ålänningar deltar i internationell civil krishantering, skriver lagtingsdirektör Susanne Eriksson i ett pressmeddelande.
Det vill lagtingets kontaktgrupp nu ändra på och arrangerar därför i morgon onsdag ett informationstillfälle om de utbildningar som Krishanteringscentret i Finland (CMC) ordnar.
– Utbildningarna tar sikte på uppdrag inom ramen för EU och andra internationella organisationer. Det finns kurser på olika nivåer och med olika inriktningar. Bland annat ordnas en grundkurs syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för ett internationellt uppdrag för alla dem som inte tidigare deltagit i CMC:s verksamhet. Dessutom ordnas specialutbildningar för olika yrkesgrupper som till exempel poliser.
Krishanteringscentrets kursspråk är engelska och det gäller också för informationsmötet i morgon som hålls klockan 10.00 i lagtingets auditorium. Mötet är öppet för alla som är intresserade av den här typen av internationellt arbete. (tt-s)