DELA

Info om internetröstning i kväll

Den 3 mars hålls val till Estlands parlament, Riigikogu. I valet kan alla väljare rösta via internet. Detta ger möjlighet för alla estländare som  bor på Åland att delta i valet.

Ikväll, måndag 25 februari, hålls därför ett infotillfälle om hur man röstar via internet klockan 18.30-20.00 på Stadsbiblioteket.

Informationsträffen riktar sig till alla estländare på Åland, men även alla andra intresserade. I höstens åländska val kommer nämligen även bortaålänningar att kunna rösta via internet. Vallagsförslaget som skulle tillåta internetröstning för ålänningar bosatta utanför
landskapet klubbades igenom i januari. (ab/hh)