DELA

Inflationstakten ökade i mars

I mars steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,9 procent, jämfört med 1,7 procent i februari.
Mest inverkade högre priser inom huvudgrupperna ”bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen” samt ”transport” på uppgången. Lägre priser inom huvudgruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker” dämpade inflationen mest.
Detta visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent.
På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan februari och mars sjönk livsmedelspriserna på Åland med 2,1 procent (i Finland steg de med 0,2 procent). Sedan mars ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 5,3 procent och i Finland med 5,9 procent, visar också statistiken.