DELA

Inflationstakten oförändrad

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var även i juli 1,5 procent.
Högre priser inom huvudgrupperna ”livsmedel och alkoholfria drycker”, ”bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen” samt ”restauranger och hotell” bidrog mest till den totala uppgången i juli, medan säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor dämpade inflationen. Den månadsvisa förändringen från juni till juli var 0,1 procent.
Detta visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå. (ml)