DELA

Inflationen steg igen

Inflationstakten ökade igen i december enligt Åsubs konsumentprisindex.
– Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 procent i december, i november var den 1,0 procent.
Bakom ökningen ligger främst högre transportpriser men eftersom priserna för bland annat livsmedel och kläder sänktes var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade från november till december.
Då momsen på livsmedel sjönk i oktober borde priserna ha sjunkit med 4,3 procent.
– På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan november och december steg livsmedelspriserna på Åland med 1,6 procent (i Finland med 0,3 procent). Sedan december ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 3,0 procent och i Finland med 4,6 procent, skriver Åsub.
– De finländska konsumentpriserna sjönk i december på årsbasis med 0,5 procent och de svenska konsumentpriserna steg i snitt med 0,9 procent. (tt-s)