DELA

Inflationen i mars var 1,2 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i mars 2013 jämfört med mars 2012, i februari var ökningstakten 1,0 procent. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås siffror.
Åsub skriver:
I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen ”livsmedel och alkholfria drycker” mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen ”kommunikationer” dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,3 procent.
De finländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i mars på årsbasis, det vill säga samma som i februari. I mars steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i mars mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,5 procent.
I mars var de svenska konsumentpriserna i snitt oförändrade på årsbasis (0,0 procent), jämfört med -0,2 procent i februari. I Sverige hade minskade räntekostnader störst effekt på inflationstakten (nedåt med 0,6 procentenheter) medan ökade priser på kläder och skor, höjda hyror samt högre livsmedelpriser bidrog uppåt (med vardera 0,2 procentenheter). Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.