DELA

Inflationen 2,1 procent

– De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i december jämfört med december 2011, skriver Åsub i ett pressmeddelande.
Det var främst högre priser inom huvudgruppen ”transport” som påverkade inflationen i december medan den dämpades av lägre priser inom gruppen ”kommunikation”.
De finländska konsumentpriserna steg med 2,4 procent främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Räntorna och mobiltjänsterna var dock lägre än året innan.
De svenska konsumentpriserna sjönk däremot med 0,1 procent, främst på grund av lägre räntekostnader på boende. Inflationstakten i EMU-länderna är, enligt HIKP (Harmoniserat index för konsumentpriser) snabbast i Estland och långsammast i Grekland.
Under 2012 steg konsumentprisindexet med i genomsnitt 2,3 procent, mest inom gruppen ”alkoholhaltiga drycker och tobak”. (tt-s)