DELA

Inflationen 1,6 procent

De åländska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 1,6 procent från augusti 2006 till augusti 2007, visar siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
I juli var inflationstakten 1,5 procent på årsbasis. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna ”livsmedel och alkoholfria drycker”, ”bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen”, ”transport”, ”kommunikationer” samt ”restauranger och hotell” som bidrog till den totala uppgången, med 0,3 procentenheter vardera, skriver Åsub.
Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen ”hälsovård”, med 0,3 procentenheter. Från juli till augusti sjönk priserna i snitt med 0,2 procent, vilket främst kan förklaras med lägre priser inom gruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker”. (uw)