DELA

Industritomter sålda i Haraldsby

SALTVIK. I mitten av februari beslöt kommunfullmäktige att sänka priserna på industritomterna i Haraldsby. Det verkar ha satt fart på försäljningen och samtliga färdigställda tomter är nu sålda. Nyligen har dessutom fler hugade köpare hört av sig till kommunen.
Av kommunstyrelsens protokoll framgår att det ytterligare finns 1,6 hektar oplanerad mark. Dock finns i årets budget inte pengar för fortsatt planering av industriområdet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tekniska nämnden. (ak)