DELA

Idrottsstöd kan sökas även från Finland

Åländska idrottsföreningar kan även söka ekonomiskt stöd från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

”Understöd kan sökas för att kompensera ett sådant underskott i idrotts- och motionsföreningarnas allmännyttiga verksamhet som följer av coronapandemins konsekvenser för sökandens verksamhet under tiden 1.3-31.5.2020”, skriver ministeriet på sin hemsida. Det gäller däremot inte ansökningar från Regionförvaltningsverket, skriver Ålands idrott på sin hemsida.

Ansökningstiden går ut i morgon torsdag den 14 maj klockan 16.15.

Sedan tidigare är det möjligt för åländska idrottsföreningar att söka stöd från Åland idrott. Där finns totalt 150 000 euro att tillgå.