DELA

Idrottsplan och motionsspår i Godby ska fixas upp

Nu ska både idrottsplanen vid Godby högstadieskola i Finström och motionsspåret som löper längs med planens norra och västra sida rustas upp. Det framgår av Finströms kommunstyrelses senaste protokoll.
Kommunstyrelsen ingår ett arrendeavtal med Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) gällande idrottsplanen. NÅHD får arrendera idrottsplanen utan att betala något och arrendeavtalet sträcker sig över 20 år med två års ömsesidig uppsägningstid. I arrendeavtalet ingår att NÅHD ska rusta upp idrottsplanen.
Vad gäller motionsspåret ska kommunen under året röja sly, grenar och träd vid motionsbanan bredvid idrottsplanen. Virket ska förvaras på idrottsplanen, flisas och sedan spridas ut över motionsspåret. (ml)