DELA

I dag tas beslut om Kökars omsorgshem

I dag tar Kökar kommunfullmäktige beslut om nybyggnaden av Kökars omsorgshem. Ursprungligen var tanken att omsorgshemmet Sommarängen skulle byggas om och till.
Då Landskapsregeringen inte kunde bevilja tilläggsmedel för projektet förslår man istället att man bygger ett helt nytt omsorgshem cirka 700 meter från Sommarängen. (ke)