DELA

Hyror höjs inom äldreomsorgen

Socialnämnden i Mariehamn har beslutat höja hyrorna för lägenheterna inom äldreomsorgens boenden med 1,8 procent. Orsaken är att socialförvaltningens egna, interna hyror stiger med motsvarande procent.
På nämndens möte i tisdags diskuterades också avgifter för färdtjänst för handikappade. Staden har rätt att ta ut avgifter som motsvarar de som uppbärs i den offentliga trafiken och eftersom stadsbussen inte längre är avgiftsfri föreslog förvaltningen att också färdtjänsten skulle börja kosta. Arbets- eller studieresor inom Mariehamn skulle dock fortfarande vara avgiftsfria liksom färdtjänst inom specialomsorgen.
Nämnden beslöt att frågan skall utredas närmare innan priserna slås fast. (tt-s)