DELA

Hyreshöjning i Hammarland

HAMMARLAND. Kommunstyrelsen i Hammarland går in för en höjning av hyrorna med tre procent i de bostads- och andra lokaler som kommunen hyr ut. Hyreshöjningen skall verkställas från den 1 februari nästa år och utgör närmast en inflationsjustering.
Kommundirektören hade föreslagit en något högre höjning men styrelsen stannade enhälligt vid att bara justera hyrorna med tre procent. Totalt gäller hyreshöjningen ett trettiotal lokaler, varav en betydande del är pensionärslägenheter. (jk)