DELA

Hyresettor dyrast per kvadratmeter

Den genomsnittliga kvadratmeterhyran i åländska hyresbostäder var 9,63 euro i april i år, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det är en ökning med 4,3 procent jämfört med 2012 då undersökningen genomfördes senast, om man ser till de bostäder som fanns med i båda undersökningarna.
Genomsnittshyran var högst i Mariehamn, 10,20 euro. På landsbygden och i skärgården låg hyran i genomsnitt på 8,20 euro per kvadratmeter. Kvadratmeterhyran varierade också mellan olika bostäder. Enligt ÅSUB hade drygt 60 procent en hyra mellan åtta och elva euro per kvadratmeter. 25 procent hade en hyra på över elva euro och 15 procent under åtta euro.
Allra dyrast per kvadratmeter var enrummarna – de kostade i genomsnitt tio euro per kvadratmeter. Tvåor och treor låg på 9,80, respektive 9,40 euro. I bostäder med fyra eller flera rum var genomsnittshyran 8,80 euro per kvadratmeter. (mw-w)