DELA

Hybridfärjeavtal kan sägas upp

Landskapsregeringen har god beredskap att omförhandla upphandlingen av den elhybridfärja som planeras för linjen Degerby-Svinö.

Det svaret får oppositionspolitiker som i ett spörsmål undrat vad landskapsregeringen gör om besvär med koppling till kortruttsbyggen i Föglö ändrar tidtabellen.

– Landskapet har till och med vecka 44 en rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan ifall vägplanen för västra Föglö inte vunnit laga kraft, skriver lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och infrastrukturministern Mika Nordberg (MSÅ) i svaret. (pd)