DELA

Huvudtutorlärare projektanställs

Landskapsregeringen lediganslår en projektanställning som huvudtutorlärare för grundskolan på Åland under tiden 7 januari 2019 till och med 31 juli 2022. Projektanställningen är 54,4 procent av heltid eller i genomsnitt 20 timmar per vecka.

Motiveringen till projektanställningen är att en ny grundskollag och -läroplan träder i kraft i början av 2021 och medför förändringar gällande värdegrund och verksamhet i skolan.

Landskapsregeringen vill därför satsa på att varje grundskola ska ha en egen tutorlärare – lärare som handleder andra lärare – och huvudtutorläraren uppgift blir att koordinera och stöda tutorlärarna.

Tutorlärarna ska bland annat handleda andra lärare i att förändra skolkulturen, förverkliga en ny pedagogik och leda pedagogiska diskussioner utgående från den nya lagen och läroplanen. Anställningen förutsätter god kännedom om grundskolan och nuvarande styrdokument. Intresse för pedagogisk forskning är en merit. (ao)