DELA

Husvagnsklubb får arrendera camping

MARIEHAMN. Ålands caravan club får arrendera Möckelö camping för eget bruk ett år framåt, med möjlighet till förlängning.
Det har stadsstyrelsen bestämt.
Vid det senaste mötet hade man tre andra förslag att ta ställning till. Dennis Janssons bolag Mariepark vill byta till sig Möckelö camping mot Marieparkanläggningen. Pirjo Grönlund och Petri Hykkyrä vill bygga en turistanläggning. Det vill också Jimmy Ström och Björn Johansson.
Avtalet med Ålands caravan club är ingen långsiktig lösning. Stadsförvaltningen får i uppdrag att se på hur området skall användas i framtiden. (pd)