DELA

Husell-Karlström leder lyceets direktion

Från och med den 1 maj 2010 är Anita Husell-Karlström (C) från Brändö ordförande för Ålands lyceums direktion. Hon efterträder Torbjörn Eliasson (C) från Saltvik som begärt befrielse.
Sune Alén (Lib) från Mariehamn, utsågs till direktionens vice ordförande och Magnus Lundberg (C) från Mariehamn utses till ny medlem i direktionen.
Lektorn Marcus Koskinen-Hagman, med lektorn Kjell Nilsson som ersättare, valdes att representera skolans lärare och kanslisten Katarina Cederroos, med fastighetsskötaren Guy Lindblom som ersättare, valdes att representera skolans övriga personal i direktionen. Julia Hansson och Jennifer Karlsson (åk 2) , valdes att representera skolans studerande i direktionen under det innevarande året. Ina Lindström och Alice Kuhlman (åk 3) är deras ersättare.(ns)