DELA

Hur mycket subventioneras fiskodlingsnäringen?

I hur hög grad subventionerar landskapsregeringen indirekt fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter? Den skriftliga frågan ställer lagtingsledamoten Camilla Gunell (S) till landskapsregeringen.

Bakgrunden är den oenigheten inom landskapsregeringen kring förslaget att dra ner på den tvärgående linjens turer. (ff)