DELA

Hur många jordklot?

Hur många jordklot skulle det behövas om alla levde som vi ålänningar?
Det var frågan i den klimatkampanj som Agenda 21-kontoret och Hållbart vardagsliv drivit i sommar. Deltagarna i kampanjen har svarat på frågor på nätet om hur man lever sitt liv, och genom det har man fått veta hur klimatsmart man är. Testet har utarbetats av Världsnaturfonden och TV4. Ålänningar har registrerats skilt och därför har det varit möjligt att räkna ut ett lokalt värde.
Klimatkampanjen avslutades i lördags på bilfria dagen. Vinnare blev Barbro Lindeman som fick en stor korg med klimatsmart mat – ekologiska och närproducerade grönsaker och torra varor från bland andra Odlarringen och Överängs kvarn.
Svaret på frågan är 2,5 jordklot. Varje ålänning ger ett ekologiskt fotavtryck på 4,48 hektar. Så mycket mark behövs för att producera det som varje ålänning konsumerar. Som jämförelse kan nämnas att var och en av oss skulle kunna använda bara 1,9 hektar mark ifall samhället var hållbart. Enligt testet konsumerar vi mer än dubbelt för mycket, och det betyder att vi tär på jordens kapital i stället för att leva på överskottet av vad naturen producerar – något som ju inte är hållbart.
Man kan också förmoda att statistiken från klimatsmart-testet visar en mindre negativ bild av vår livsstil eftersom de som valt att göra testet troligen är mer miljömedvetna än genomsnittsålänningen.
Ålänningarnas koldioxidförbrukning är enligt testet 9,7 ton per år. Medeltalet för utsläppen för alla människor på jorden är cirka 4 ton per år.
Man kan fortfarande testa sig genom att gå in på hemsidan www.wwf.se/klimatsmart/ där det finns bra information om klimatförändringen och vad man själv kan göra..