DELA

Hur göra Åland mera företagsamt?

Ålands handelskammare ordnar i samband med vårstämman den 31 maj ett föredrag om hur landskapet kan bli mera företagsamt. Föreläsare är Johan Carlstedt, som bland annat varit ansvarig för entreprenörskaps- och nyförtagarfrågor på Svenskt näringsliv.
Föredraget kommer bland annat att diskutera hur man ska kunna göra skolorna bättre på att uppmuntra till entreprenörskap.
Vårstämman hålls på Hotell Arkipelag och börjar klockan 14.00. Föredraget börjar en halvtimme senare. (jf)