DELA

Hundrastgård planeras i Godby

I samband med att kommunfullmäktige i Finström höll möte förra veckan lämnade Liberalerna in en motion om att bygga en hundrastgård i Godby.
I motionen skriver partiet såhär: ”Kommunen eftersträvar att göra Godby till en attraktiv tätort på norra Åland. Godby växer och nya bostadsområden är planerade vilket leder till att folk väljer Godby som boningsort. När Godby blir allt mer tätbefolkat uppstår behov av områden där invånare kan rasta sina hundar. En hundrastgård skulle ge ytterligare en fördel för Godby som boningsort. Kommunen kan förslagsvis upplåta en plats så att intresserade med ideella krafter ges möjlighet att iordningställa rastgården i sådant skick de anser att behövs.”
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (ml)