DELA

Hundägare lydde ÅMHM

ÅMHM konstaterar att de brister som uppdagades vid en inspektion i maj är åtgärdade och att en hundägare inte längre har sina hundar bundna i trädgården.

Den 20 maj fick ÅMHM in en anmälan om misstänk töverträdelse av djurskyddslagen och åkte ut på inspektion samma dag. Vid en uppföljande inspektion den tre veckor senare var bristerna inte åtgärdade.

Djurhållaren förbjöds av ÅMHM att hålla sina hundar uppbundna på det viset han gjorde och i slutet av juli meddelade han myndigheten att nät hade satts upp runt altanen och att hundarna inte längre var bundna i trädgården.

Vid tre oanmälda kontroller den 26 och 31 juli samt 8 augusti var allt i sin ordning och ärendet är nu avskrivet. (ao)