DELA

Hovrättsdom om ÅABs åldersgräns

Åbo hovrätt ändrar inte tingsrättens tidigare dom i ett aktiebolagsärende som gäller Ålandsbanken. Bankens bolagsordning förbjuder personer som fyllt 67 år att bli medlemmar i styrelsen, något som aktieägaren och juristen Bert Häggblom kritiserade eftersom stadgandet enligt honom innebär åldersdiskriminering.

Tingsrätten avvisade Häggbloms yrkande och hovrätten kom till samma slutsats. Ändring i hovrättens dom kan sökas i högsta domstolen. (ao)