DELA

Hovrätten upphäver uppträdandeförbud

Åbo hovrätt har i ett beslut upphävt Jyrki Kiianlinnas uppträdandeförbud och återförvisar ärendet till ny behandling i Ålands tingsrätt.