DELA

Hovrätten sänkte straffen i två fall

Åbo hovrätt ändrar två domar som fattats i tingsrätten i Mariehamn.
Den ena gällde ett narkotikabrott. Den dömde yrkade på att ett åtal för amfetaminförsäljning skulle förkastas och att straffet skulle lindras, eller att det ovillkorliga fängelsestraffet skulle omvandlas till samhällstjänst. Mannen fälldes också för andra brott, bland annat rattfylleri.
Hovrätten sänker straffet från ett år och en månads fängelse till tio månaders fängelse.
I ett annat ärende yrkade en svensk man på att ett misshandelsåtal skulle förkastas, eller att straffet och skadeståndet skulle sänkas. Mannen hade i tingsrätten dömts för att ha slagit en annan man med ett trasigt glas i Arkipelags nattklubb sommaren 2008.
Tingsrätten dömde honom till sju månaders villkorligt fängelse, dagsböter på 1.000 euro, och 2.500 euro i ersättning till offret. Hovrätten sänker det villkorliga fängelsestraffet till fem månader men ändrar inte domslutet i övrigt. (pd)