DELA

Hovrätten avslog överklagan om ärekränkning

Den man i 40-årsåldern som dömdes av Ålands tingsrätt i november 2008 för grov ärekränkning efter att ha kallat en advokat för ”svin” och ”brännvinsadvokat” på nätet överklagade domen till Åbo hovrätt. Nu har domen fallit från hovrätten och man slår fast att tingsrättens domslut inte ändras.
I sitt överklagande hävdade mannen att han inte skrivit eller publicerat uppgifter om advokaten på nätet. Men åklagaren och hovrätten ansåg att tingsrätten hade bedömt ärendet korrekt.
Domen från tingsrätten blev 60 dagsböter på sammanlagt 360 euro. Mannen ålades också av hovrätten att ersätta staten för bevisningskostnader på 74,87 euro samt ersätta rättegångskostnaderna för målsäganden på 1.096 euro. (ns)